5651 Sayılı Kanun ile İlgili Çalışma ve Öneriler

5651 Sayılı Yasa hakkında hazırlanan Kanun Teklifiyle ilgili Türkiye Bilişim Vakfı’nın değişiklik önerileri için tıklayınız.