AB Projesi Kapsamında Personel İstihdam Duyurusu

Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” projesinde, Etik Hacker meslek dalındaki çalışma süreçlerinde yer alacak Meslek Teknik Uzmanı istihdam edilecektir.

Etik Hacker’ların, herhangi bir standart olmaksızın faaliyet göstermeleri Türkiye’deki siber güvenlik sektörünün daha hızlı ilerlemesini engellerken diğer taraftan da etik hackerların icra ettiği sızma testlerinin yeterli kalite düzeyine sahip olmadan gerçekleştirilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, kamu ve özel sektör kurumlarının siber saldırılara maruz kalmaları, gerçekleşen siber saldırıların olumsuz etkilerinin uzun süre ortadan kaldırılamaması, sonuç olarak da kurumlarda finansal ve itibari kayba uğranmasına zemin oluşturmaktadır.

Artan siber güvenlik tehditlerine karşı kurumların etkili bir savunma geliştirmesinde anahtar role sahip olan ‘Etik Hackerların’ belirli ulusal standartlara uygun olarak bu çalışmaları icra etmeleri, kurumların  siber tehditlere karşı etkin şekilde karşı koyabilmesinde çok kritik öneme sahiptir. Türkiye’deki kamu ve özel sektör uygulamalarında,  etik hackerlık mesleğinin mevcut seviyesi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olarak gerçekleştirilecek çalışmaların,  uluslararası standartlara çıkartılabilmesi ihtiyacı, vazgeçilemez bir gerçek haline gelmiştir. Stratejilerin geliştirilip hayata geçirilerek  etik hacker mesleği için ulusal yeterlilik ölçümlemesi yapılması ve  bunun sonucunda sertifikasyona konu edilmesi,  dijitalleşme hızının artmasıyla uyumlu yönde ilerletilmesi gereken bir süreçtir.

Etik Hackerlık ile ilgili ulusal meslek standartlarının henüz oluşturulmamış olmasından ötürü, Türkiye Bilişim Vakfı olarak  yürütmekte olduğumuz VOC Test Merkezi Projemizde, bazı dijital mesleklerin yanı sıra Etik Hacker (diğer adıyla,  Beyaz Şapkalı Hacker) mesleği için de Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin oluşturulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yukarıda özetlenen amaca yönelik proje çalışmalarında yer alacak Etik Hacker Meslek Teknik Uzmanından beklenen görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

Görev ve Sorumluluklar

 • Ulusal Meslek Standartları (UMS) çalışmaları için Proje Teknik Uzmanı ile eşgüdüm içinde istenen çıktıları hazırlamak, geliştirmek ve düzeltmek.
 • Ulusal Yeterlilik (UY) çalışmaları için Proje Teknik Uzmanı ile eşgüdüm içinde istenen çıktıları hazırlamak, geliştirmek ve düzeltmek.
 • UMS ve UY çalışmalarının tamamlanmasına kadar geçecek olan sürede Proje Teknik Uzmanına, mesleki konularda yardımcı olarak dikkat, özen, disiplin, sabır, titizlik, işbirliği içinde, planlanmış takvimlere büyük hassasiyeti göstererek gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Proje isterlerinin hayata geçirilmesindeki tüm aşamalarda, Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) temsilini en iyi şekilde yerine getirebilecek çalışma sorumluluğuna ve değerlere sahip olmak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendislikleri, Teknoloji Yönetimi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden lisans seviyesinde mezun veya lisansüstü çalışmalara devam edilen bir aşamada olmak.
 • Büyük kısmı özel sektörde olmak üzere, en az 10  yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Hackerlık, hacktivism, hacker grupları, etik hackerlık gibi konularda akademik araştırmaların ve ilgili çalışma gruplarının içerisinde yer almak.
 • Bahsedilen konularla ilgili akademik makale yayınlamış ve konuya dair dünyadaki gelişmeleri sürekli yakından izleyerek araştırmalar yapıyor olmak.
 • Uluslararası kurumlarda ve/veya Avrupa Birliği projelerinde strateji oluşturulmasına yönelik süreçlerde yer alarak, etik hacker çalışma misyonuna yönelik siber güvenlik odaklı farkındalıkların geliştirilmesine katkıda bulunmuş olmak.
 • Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek.
 • Takım çalışması, iletişim ve problem çözme yeteneğinin gelişmiş olması.
 • Sıkı teslim tarihlerinde ve yoğun tempoda çalışmaya uyumlu, istekli ve hazır olmak.
 • Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) olmak.

Çalışmalar “günlük” bazda yapılacaktır. Çalışmaların, proje kapsamındaki maximum  süresi  20 iş günü olarak planlanmıştır. 

Adayların özgeçmişlerini, ön yazı ile birlikte 08 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar info@tbv.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.