Başlangıç Noktası ile Bir Yıl

Vakfımızın bir inisiyatifi olan Başlangıç Noktası tarafında etki yaratan bir çok proje gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerden başlıcalarını paylaşmak isteriz.

Başlangıç Noktası

Türkiye Bilişim Vakfı’nın vizyonunu benimseyerek 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Yeni Nesil Komitesi, 2018 yılbaşında Faruk Eczacıbaşı’nın kaleme aldığı Daha Yeni Başlıyor felsefesi ile, içinden geçtiğimiz büyük dönüşüme farklı bir gözlükle bakmaya, sorunlara çözümsüzlükle karşılık vermek yerine, çözümün parçası olmayı seçenlere yol arkadaşlığı vadeden bir sosyal platform olan Başlangıç Noktası (BN) adıyla yeniden yapılanmıştır. Kurumların eskidiği, hayatımızın derinliklerine işlemiş sistemlerde çatlakların artan bir ivme ile büyüdüğü küresel ortamda BN, “ağ etkisi” ile dijital dönüşüm temelli sosyal etki yapmayı hedeflemektedir.

Dijital Varlıklar:

İnternet Sitesi ve Özgün Makale Havuzu Başlangıç Noktası internet sitesinde her gün kırılım çağının hayatımıza etkilerini konu alan, gelişen teknolojilerin olumlu olumsuz etkilerini inceleyen Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. 2020 yılında 300’den fazla makale yayınlanmıştır.

Başlangıç Noktası • (baslangicnoktasi.org)

BN çatısı altında oluşturulan gönüllü ekipler ile haftalık E-Posta bülteni, günlük WhatsApp ve Telegram içerikleri ve Enocta üzerinden oluşturduğumuz içerik yolculuğuyla birlikte toplam 40.000’den fazla kişiyle düzenli olarak erişim sağlanmaktadır. Yeni nesil yetkinliklerden teknoloji haberlerine, blog’lardan videolara zengin bir içerik paylaşılmaktadır.

BN Gönüllü Ağı

Başlangıç Noktası gönüllülerinin sayısı 2020 yılında hızla artmış, 70’i geçmiştir. Bu gönüllüler kümülatif olarak her hafta 400 saatten fazla efor koymaktadırlar. Konuk yazarların da katılımıyla bu rakam daha da artış göstermektedir. 2020 yılında Başlangıç Noktası, hızla genişleyen gönüllü ağı ve konuk yazarları ile oluşturulmak istenen sosyal platform hedefinde büyük bir aşama kaydedilmiştir.

BN Projeleri

Başlangıç Noktası Akademi

Başlangıç Noktası Akademi, 21. yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde, geleneksel eğitim sistemine alternatif oluşturmayı amaçlayan bir pilot programdır. UNESCO’nun da desteklediği Başlangıç Noktası Akademi için alanının düşünce liderleri tarafından hazırlanan eğitimler, Dünya Ekonomik Forumu ve Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü gibi seçkin kuruluşların raporları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Eğitimler çevrimiçi platformlar üzerinden interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. Programa 41 “etkili genç lider” kabul edilmiştir. Program kapsamında burs, mentorluk ve akran öğrenmesi gibi birçok farklı destek de yer almaktadır. 18 farklı şehir, 31 farklı üniversite, 24 farklı bölümden katılan bu kişilere programdan sonra staj olanağı sağlamak hedeflenmektedir.

Ayrıca, 41 kişi arasına seçilmeyen yaklaşık 4.600 kişiye de video içeriklerden webinar eğitimlerine kadar yoğun bir program hazırlanmış ve başlamıştır.

Başlangıç Noktası Akademi • Başlangıç Noktası (baslangicnoktasi.org)

Piksel

Piksel, Başlangıç Noktası ve ha:ar partnerliğinde düzenlenen, plastik sanatların her alanından genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına dijital sanatların türlerini, üretim yöntemlerini, arkasındaki teknolojileri ve düşünce yöntemlerini anlatmak; nihai olarak dijital teknolojiyi anlamalarına ve iş akışlarına dahil etmeye yardım etmek için tasarlanmış bir eğitim, destek ve topluluk oluşturma programıdır. Bu programın ilk eğitimi tamamlanmış olup yaklaşık 15 kişiye Türkiye’nin önde gelen sanatçıları tarafından eğitimler verilmiştir. Ek olarak eser üretimleri için de destek sağlanmıştır.

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de konumlanacak şekilde iki gelişmiş bilgisayar satın alınmış ve programda yer alan katılımcılara ve mezunlara açık olacak şekilde yerleştirilmiştir. Sanatçı adayları buradan diledikleri programları kullanarak işleri üzerinde çalışabilmektedir.

PİKSEL. | Yeni Medya Sanatı (piksel.ist)

MEF Üniversitesi’nde Age of Disruption and Its Implications Dersi

Bu girişim ile, kırılım çağının getirdiği yenilikçi teknolojilerin sosyal etkilerini tartışmak ve bu düşünce setini yenilikçi iş modellerine entegre edebilmek üzere üniversite öğrencileri nezdinde farkındalığı artırmak amaçlanmıştır.

MEF üniversitesi iş birliği ile hayata geçirmiş olduğumuz “Age of Disruption and Its Implications” dersi multi-disipliner bir ortamda tüm üniversite öğrencilerine açık olarak düzenlenmiş ve eğitimler kapasitesinin üç katı ile 150 kişilik amfilerde verilmiştir. Konusunda uzman kişilerin katılımı ile bir çok alanda verilen eğitimlere ek olarak, üniversite öğrencilerinin bir akademik dönem boyunca elde ettikleri öğretileri tasarım odaklı düşünme tekniği kullanarak girişimcilik projeleri geliştirme fırsatı bulmuştur. Eğitimi tamamlayan 150 öğrenciden bazıları tasarlamış oldukları iş modellerini hayata geçirme fırsatı yakalamıştır.

Çevrimiçi Age of Disruption Dersleri

Düzenlenen Hackathon’lar

Ülkemizde belirli dikeylerde yeni nesil teknolojiler kullanarak girişimciliği desteklemek ve yeni iş modellerinin üretilmesine destek olmak üzere hackathon’lar düzenlenmektedir.

Başlangıç Noktası’nın ana paydaş olduğu ya da destek verdiği hackathonlar aşağıdadır:

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Hackathon’u: Gelişen teknolojilerle toplumsal sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan bir organizasyon olmuştur.

Kavlak Academy Hackathon’u: Bu hackathon ile hukuk alanında gelişen teknolojilerin de kullanımıyla yasama ve mevzuat çözümleri, bilgi güvenliği gibi konularda inovatif fikirler ortaya çıkmıştır.

Deprem Hackathon’u: Deprem sonrası yaşanabilecek iletişim problemlerini veri odaklı çözmeye yönelik bir organizasyon olmuştur.

Coronathon Türkiye: Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların, özel şirketlerin paydaşlığı ile harekete geçen ve koronavirüs pandemisine yenilikçi çözümler üretmek hedefiyle düzenlenen organizasyonda TÜBİTAK gibi paydaşların desteğiyle 600 bin TL’den fazla hibe sağlanmıştır.

EU vs. Virus: Covid-19 pandemisine karşı çok daha Avrupa çapında yenilikçi fikirler geliştirilen bir hackathon gerçekleşmiştir.

MIT COVID-19 Challenge: Afrika’daki Covid-19 pandemisine karşı çözüm üretmek amaçlı bir hackathon olmuştur.

Vikimarathon

Atölye iş birliği ile 20’den fazla yeni nesil gönüllü ve konu uzmanları ile birlikte Vikipedi Dijital Dönüşüm sayfası oluşturuldu. Dijital dönüşümün tarihsel sürecinden teknolojilerine, sosyal etkisinden, “Kırılım Çağı’na” kadar birçok başlık detaylandırıldı ve meraklıları için Vikipedi portalına yüklendi. Vikipedi portalında yer alan, referans niteliğinde Türkçe Dijital Dönüşüm sayfasını her ay yaklaşık 700 kişi ziyaret etmektedir.