“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” Projesi İş İlanları

PROJE YÖNETİCİSİ

Görev Tanımı: “Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilecek

“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” projesinin genel yönetiminden sorumlu olacaktır.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje ile ilgili faaliyetleri, süreçleri, amaç ve hedefleri, kaynakları, yetki ve sorumlulukları, iş dağılım ağacı, maliyetleri ve zamanlamayı içeren detaylı Proje Yürütme Planını oluşturmak.
 • Proje planı doğrultusunda, projenin koordinasyon, iletişim, bilgi ve belge yönetimi, planlama, raporlama gibi faaliyetleri yürütmek.
 • Proje ekibinin, proje planına ve bütçeye uygun olarak hedefe yönelik faaliyetleri yerine getirmelerini sağlamak ve kontrol etmek.
 • Proje sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerin teknik, insan kaynağı, maliyet ve zamanlama açısından sürekli takip etmek.
 • Proje paydaşları ve proje ekibiyle ilişkileri koordine etmek; iletişim ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Proje süresince ilgili kamu kuruluşları ile ilişkileri kurmak, sürekli ve düzenli olarak iyi iletişimin ve işbirliğinin devam etmesini sağlamak.
 • Proje ekibine teknik ve yönetsel destek vermek, en yüksek verimle çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Proje gidişatı kapsamında gelen değişiklik taleplerine uygun olarak proje yürütme planını güncellemek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak.
 • Proje durum raporlarını ve ilgili faaliyetleri zamanında hazırlamak ve ilgili birimler ile paylaşmak.
 • Proje risklerini öngörmek, risk yönetim planını oluşturmak ve yönetmek.
 • Proje performansının ölçme ve değerlendirmesi için gereken temel standart ve göstergeleri hazırlamak ve izlemek.
 • Bilişim Teknolojileri STK’ları ile proje çalışmaları yapmış olmak.

SERTİFİKASYON UZMANI

Görev ve Sorumluluklar:

 • VOC Test Merkezi sınav merkezini kuracak ve koordine edecektir.
 • ISO 17024’ün gereklerinin ve sınav sisteminin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin sorumluluğunu üstlenecektir.
 • Sertifikasyon sisteminin oluşturulmasında ilgili STK’lar , meslek örgütleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordinasyon ve işbirliği sağlayacaktır.
 • Sınav Merkezi Yönetim Temsilci olarak görev alacak.
 • Sınav Merkezinin Yönetim ve işleyiş sorumluluğunu üstlenerek Yönetim Temsilcisi olarak görev alacaktır.
 • Pilot Sınavların uygulamasını yapacaktır
 • Sektördeki mesleklerle ilgili yetenek eksikliği raporunu hazırlayacaktır.

TÜM ADAYLARDA ARANAN NİTELİK VE YETKİNLİKLER:

 • Üniversitelerin Mühendislik , İşletme, Ekonomi veya İstatistik bölümlerinden mezun
 • En az 15 yıl yöneticilik ve iş deneyimine sahip
 • Proje Yönetimi ve Ekip Yönetiminde deneyim sahibi
 • Çözüm odaklı ve analitik düşünebilen
 • İletişimi ve problem çözme yeteneği kuvvetli
 • Organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip
 • Planlama ve iş takip yönü güçlü
 • İnsan ilişkileri ve zaman yönetimi konularında yetkin
 • Sıkı teslim tarihlerinde ve yoğun tempoda çalışmaya alışık
 • Microsoft Office uygulamalarını iyi kullanan
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için)

Çalışma Süresi: 18 ay, tam zamanlı

Görev Yeri: İstanbul

Adayların özgeçmişlerini ön yazı ile en geç 8 Aralık 2020 tarihine kadar info@tbv.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.