“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” Projesi İş İlanları!

“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System”  projesinde görevlendirilecek çalışanlar istihdam edilecektir.

PROJE YÖNETİCİSİ

Görev Tanımı: “Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilecek

“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” projesinin genel yönetiminden sorumlu olacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

 • Proje ile ilgili faaliyetleri, süreçleri, amaç ve hedefleri, kaynakları, yetki ve sorumlulukları, iş dağılım ağacı, maliyetleri ve zamanlamayı içeren detaylı Proje Yürütme Planını oluşturmak
 • Proje planı doğrultusunda, projenin koordinasyon, iletişim, bilgi ve belge yönetimi, planlama, raporlama gibi faaliyetleri yürütmek
 • Proje ekibinin, proje planına ve bütçeye uygun olarak hedefe yönelik faaliyetleri yerine getirmelerini sağlamak ve kontrol etmek
 • Proje sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerin teknik, insan kaynağı, maliyet ve zamanlama açısından sürekli takip etmek
 • Proje paydaşları ve proje ekibiyle ilişkileri koordine etmek; iletişim ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Proje süresince ilgili kamu kuruluşları ile ilişkileri kurmak, sürekli ve düzenli olarak iyi iletişimin ve işbirliğinin devam etmesini sağlamak
 • Proje ekibine teknik ve yönetsel destek vermek, en yüksek verimle çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak
 • Proje gidişatı kapsamında gelen değişiklik taleplerine uygun olarak proje yürütme planını güncellemek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak
 • Proje durum raporlarını ve ilgili faaliyetleri zamanında hazırlamak ve ilgili birimler ile paylaşmak
 • Proje risklerini öngörmek, risk yönetim planını oluşturmak ve yönetmek
 • Proje performansının ölçme ve değerlendirmesi için gereken temel standart ve göstergeleri hazırlamak ve izlemek
 • Bilişim Teknolojileri STK’ları ile proje çalışmaları yapmış olmak

TEKNİK UZMAN

Görev ve Sorumluluklar 

 • Projenin Bilgi Teknolojileri uzmanlarını koordine edecektir.
 • Bilişim alanında Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanmasını alan uzmanları ile birlikte sağlayacaktır.
 • Bilişim alanında Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını alan uzmanları ile birlikte sağlayacaktır.
 • Teknik uzmanların, paydaşların teknik uzmanlarıyla birlikte çalışmasını koordine edecektir.
 • Teknoparklarla proje boyunca iletişimi yürütecektir.
 • 5 Farklı şehirde etkinliklerin planlaması ve organizasyonu yapacaktır
 • MBA yapmış olması tercih nedeni olacaktır.

SERTİFİKASYON UZMANI

Görev ve Sorumluluklar

 • VOC Test Merkezi sınav merkezini kuracak ve koordine edecektir.
 • ISO 17024’ün gereklerinin ve sınav sisteminin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin sorumluluğunu üstlenecektir.
 • Sertifikasyon sisteminin oluşturulmasında ilgili STK’lar , meslek örgütleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordinasyon ve işbirliği sağlayacaktır.
 • Sınav Merkezi Yönetim Temsilci olarak görev alacak. Sınav Merkezinin Yönetim ve işleyiş sorumluluğunu üstlenerek Yönetim Temsilcisi olarak görev alacaktır.
 • Pilot Sınavların uygulamasını yapacaktır
 • Sektördeki mesleklerle ilgili  yetenek eksikliği raporunu hazırlayacaktır.

TÜM ADAYLARDA ARANAN NİTELİK VE YETKİNLİKLER

 • Üniversitelerin Mühendislik , İşletme, Ekonomi veya İstatistik bölümlerinden mezun;
 • En az 15 yıl yöneticilik ve iş deneyimine sahip;
 • Proje yönetimi ve ekip yönetimi konularında deneyim sahip;
 • Çözüm odaklı ve analitik düşünebilen;
 • İletişimi ve problem çözme yeteneği kuvvetli;
 • Organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip;
 • Planlama ve iş takip yönü güçlü;
 • İnsan ilişkileri ve zaman yönetimi konularında yetkin;
 • Sıkı teslim tarihlerinde ve yoğun tempoda çalışmaya alışık;
 • Microsoft Office uygulamalarını iyi kullanan;
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen;
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan;
 • Askerlik hizmetini (erkek adaylar için) tamamlamış olmaları aranan niteliklerdi.

Çalışma Süresi: 18 ay, tam zamanlı
Görev Yeri: İstanbul

Adayların özgeçmişlerini ön yazı ile en geç 09.11.2020 tarihine kadar info@tbv.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.