“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” İş İlanı

“Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System”  projesinde görevlendirilecek Proje Teknik Uzmanı alınacaktır.

Görev Tanımı: “Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Development of Digital Transformation Occupation Based On Demand-Led System” projesindeki bazı dijital mesleklerin, ilgili meslek uzmanlarıyla birlikte ve Proje Yöneticisi ile eşgüdüm halinde, VOC Test Merkezinin açılmasına kadar gerçekleştirilecek Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanıp, geliştirilip sınav ve belgelendirme aşamasına hazır hale getirilmesi süreçlerinde, Türkiye Bilişim Vakfının faydalanıcı olduğu projenin tüm teknik işleyişinin hazırlanması.

Proje Teknik Uzmanı

    Görev ve Sorumluluklar:

 • Projedeki farklı başlıklardaki bilişim meslek uzmanlarının çalışmalarının, Mesleki Yeterlilik Kurumunun isterlerine hazır hale getirilmesini organize etmek.
 • Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) hazırlanmasında, ilgili alanların uzmanları ile birlikte çalışarak, istenen çıktıları hazırlamak, geliştirmek.
 • Ulusal Yeterliliklerin (UY) hazırlanmasında, ilgili alanların uzmanları ile birlikte çalışarak , istenen çıktıları hazırlamak, geliştirmek.
 • İlgili meslek teknik uzmanlarının, UMS ve UY hazırlamalarında, geliştirmelerinde  kendilerine yardımcı ve  yol gösterici olup , yapılacak tüm meslek çalışmalarını finalize etmek üzere toparlayabilecek dikkat, özen, disiplin, sabır, titizlik ve deneyimde olmak.
 • Projenin , kalite yönetimi , sınav ve belgelendirme süreçlerini hazırlamaya, uygulanabilir hale getirmeye yönelik gerekli çalışmaları yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.
 • Proje isterlerinin hayata geçirilmesindeki tüm aşamalarda, Türkiye Bilişim Vakfı’nın temsilini en iyi şekilde yerine getirebilecek çalışma sorumluluğuna, disiplinine  ve değerlerine sahip olmak.

Aranan Nitelik ve Yetkinlikler

 • Üniversitelerin Teknik Eğitim, Eğitim Teknolojileri , Bilişim , Makine bölümlerinden mezun
 • UMS ve UY hazırlama , geliştirme veya sınav ve belgelendirme süreçlerinde en az 5 yıl deneyime sahip;
 • Mesleki teknik ekip üyeleri ve proje yönetimi arasındaki işleyişin sorunsuz yürütülmesini sağlayabilecek yetkinlikte;
 • Hızlı çözüm odaklı ve analitik düşünebilen;
 • Organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip;
 • Planlama ve iş takip yönü çok güçlü;
 • Yoğun ve sıkı iş planı ile iş takvimine uyum gösterebilecek tempoda çalışmaya hazır ve istekli;
 • Sıkı teslim tarihlerinin önemi ve ciddiyeti konusunda disiplin sahibi;
 • Microsoft Office uygulamalarını iyi kullanabilir;
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) olmak.

Çalışma Süresi: 30 Nisan 2022 sonuna kadar olup, görev tam zamanlıdır.
Görev Yeri: İstanbul

Adayların özgeçmişlerini ön yazı ile birlikte en geç 09.Temmuz.2021 saat 18:00’e kadar info@tbv.org.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir.