Türkiye Dijitalizasyon Endeksi

Türkiye’nin en dijital şirketlerini belirlemek için Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı olarak çok değerli bir çalışmayı hayata geçirdik.  Çalışmada, değişen pazar dinamikleri ve rekabetçi piyasa koşullarında dijitalleşmenin şirketlerin başarılarında önemli bir etken olduğu gözleminden hareketle yola çıkıldı ve Türkiye’de ilk kez bilimsel bir yaklaşım  ve sistematik bir metodoloji kullanılarak dijitalleşmenin ölçümünde bir ilke imza atıldı. Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına katılan 17 sektörün öncü şirketlerinin dijital karnesi çıkarıldı ve sektörlerin dijitalleşme alanındaki liderleri belirlendi. Katılan her şirket için detaylı analizler yapıldı, dijitalleşmenin değişik boyutlarında güçlü ve zayıf yönleri belirlendi ve kendilerini geliştirebilecekleri yönler saptandı.

Dijitalleşme Endeksi çalışmamızın ilk duyurusu ve basın toplantısı mart 2015 de İstanbul da başladı ve ödülleri, 18 Kasım’da Soho House Istanbul’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Türkiye ortalaması yüzde 60 olan Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre ‘Finansal Hizmetler’ dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken bankalar bu sektörde dijitalleşme konusunda rakiplerinden bir adım önde yer alıyor. ‘Perakende Ticaret’, ‘Hizmet Faaliyetleri’ ve ‘Motorlu Kara Taşıtları İmalatı’ sektörleri ise dijitalleşme yolculuğunda finansal hizmetler sektörünü takip ediyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık bir artış şirkete ilave yüzde 1,5 kar getiriyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında, dijitalleşmenin şirketlerin karlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 puanlık Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için ortalama olarak %1,5’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.
Dijitalleşme Endeksi çalışmasında Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki mevcut durumunun tespit edilerek gelişim alanlarının ortaya koyulması ve bu sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak ülkenin büyümesine ve kalkınmasına destek olunması hedefiyle yola çıktıklarını belirten Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, “Dijital, dünyaya bin yılda bir gelebilecek bir fırsat ve Türkiye dahil her ülkeye eşit imkanlar sunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler bu fırsatı değerlendirirse dünya ligine çıkıp küresel firmalarla rekabet edebilecek duruma gelebilirler. Biz de bu doğrultuda Türkiye’nin dijitalleşme öncülerini belirlemek için yola çıktık. G20 bünyesinde ilk defa B20 Türkiye ile beraber Dijital Ekonomi Politikaları raporunu hazırlayarak hükümetlere dijital ekonomiye ilişkin tavsiyelerde bulunduk. Bu çalışma, dijitalin hükümetlerin ajandasında olması açısından çok kıymetli. Accenture Dijitalleşme Endeksi de şirketlerin dijitalleşmesine süreçlerine sağlayacağı katkıdan dolayı ayrı bir önem taşıyor. Bu yıl ilkini hayata geçirdiğimiz endekse oldukça yüksek bir katılım oldu. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan, dijitalleşme süreçlerini bize açan firmalara öncelikle içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün, Türkiye’de ilk defa en dijital şirketleri açıklıyoruz ve inanıyorum ki dijitalleşen şirketler Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak ve Türkiye ekonomisini büyüterek dünya liginde daha sağlam yerler elde edecek” dedi.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bu yıl ilk kez, ülkeler arasındaki dijital altyapı uçurumları ve siber güvenlik başlıklarının G20 sonuç bildirgesine girdiğinin altını çizen Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, dijitalleşmenin hem ülkemizde hem de dünyada öncelikli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Gerek tüm dünyayı etkisi altına alan yeni dijital ekonomi düzeninde, gerekse Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında dijitalleşen şirketlerin önemli payı olacağını belirten Öğüt: “Ülkemizin dijitalleşmesi özel sektörün, dolayısıyla da şirketlerin dijitalleşmesi ile yakından ilintili; dijitalleşen şirketler, haliyle, faaliyet gösterdikleri ülkeyi de dijital geleceğe taşıyor. Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin kârlılıklarını sektörlerinin %26 üzerinde gerçekleştirerek ekonomik kalkınmada pozitif etki yarattığını ortaya koyuyor. Diğer yandan, rekabetin gerisinde kalmamak için her ölçekten şirketin 4.5G’li yeni döneme de bir an evvel hazırlanması önem taşıyor. Vodafone olarak, Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınmasını hedeflediğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında Yarına Hazırım Platformu altında kurumların verimliliklerini artırarak değişen iş dünyasında yarına hazır olabilmesine yardımcı olacak çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmedeki öncülüğümüz ve uzmanlığımız doğrultusunda, Accenture Dijitalleşme Endeksi’ni destekliyor ve Türkiye’deki tüm şirketleri Dijitalleşme Endekslerini hesaplayarak mevcut durumlarını ölçmeye ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü hayata geçirerek bugünden dijitalleşmenin öncüsü olmaya davet ediyoruz” dedi.
Hazırlanan endeksin Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin tomografisi niteliğinde olduğunu söyleyen Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “İçinden geçmekte olduğumuz dijital devrimde, bu devrime hızla ayak uydurabilenler, roket gibi yükselecek. Ayak uyduramayanlar, sadece uçak gibi yükselecek. Roket gibi derken, ‘gitgide artan’ bir hızı kastediyorum. Exponential bir hız ve açı bu. Dikine çıkıyor. Günümüzde dönüşüm, bir uçağın pistten kalkması gibi değil, tam aksine, bir roketin rampadan kalkması gibi ilerliyor. Bu hız benzetmesini şirketlere, uluslara, ekonomiye sağlayan: dijitalleşme hızı ve becerisidir” dedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Köksalan ise endeks çalışmalarının önemine değinerek; “Teşhis, değerlendirme ve gelişimin temelinde ölçüm vardır. Bilimsel yöntemlerle geliştirilen bu dijital endeks, şirketlerin dijitalleşmede bulundukları noktayı ölçmekte, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartmaktadır. Endeksin içerdiği detaylı kriterler katılan şirketlerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bilgiler sağlamaktadır” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ise Dijitalleşme Endeksi ile ilgili olarak: “Üç temel dijitalleşme boyutu için geliştirilen 10 kriter ve 91 indikatör ile Accenture Dijitalleşme Endeksi, araştırmaya katılan şirketlere çok kapsamlı bir dijitalleşme karnesi sunma imkanı sağlamıştır. Bu karneler,  şirketlerin dijitalleşme çabalarındaki güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanlarını saptamalarında ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarında yol gösterici bir kılavuz niteliği taşımaktadır.”
Dijitalleşme, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere birçok fırsat sunuyor
Dijitalleşme Endeksi’ne göre Türk şirketleri, organizasyon içerisindeki iletişim, iç süreç ve operasyonlarının dijitalleşmesinde, müşterilere yönelik ürün ve hizmet süreçlerinin dijitalleşmesine oranla daha iyi bir performans gösteriyor. Şirketlerin dijitalleşme stratejilerini uygularken karşılaştıkları engellerin başında ise dijitalleşmenin etkin kullanımı için departmanlar arasında gerekli olan koordinasyonun eksikliği ve yavaş karar alma süreçleri geliyor.
Endeks çalışmasına katılan şirketlerin teknoloji ve dijitalleşme alanında çalışan yöneticilerinin %92’si djitalleşmenin faaliyet gösterdikleri sektörlere ciddi bir etkisinin olacağını belirtiyorlar. Ancak bu beklentiye sahip yöneticilerin %41’i şirketlerinin dijitalleşmeden kaynaklanacak fırsat ve risklere tamamen hazır olduğunu düşünmüyor.
Dijitalleşme Endeksi çalışmasına göre Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin dijitalleşmeyi gündemlerine alarak ve iş yapış biçimlerini gözden geçirerek yakalayabilecekleri birçok fırsat bulunuyor. Buna göre şirketlerin izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

 • Sektörlerine ve rakiplerine göre nerede bulunduklarını tespit ederek konumlarını güçlendirecek dijital stratejileri belirlemek,
 • Eski iş yapış şekilleri yerine, dijitalleşme yolculuklarında önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmelerini sağlayacak sağlam bir operasyon modeli geliştirmek,
 • Üst yönetimin, kurumun dijitalleşmesine liderlik etmesini ve dijitalden gelecek yeni fırsatları desteklemesini sağlamak,
 • Özellikle bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi ve servis tasarımı, analitik, online satış ve pazarlama, dijital kanalların tasarımı gibi alanlardaki deneyimin şirkete kazandırılması için çalışan yetkinliklerini artırmak ve bu konuda uzman şirket ve kurumlarla işbirliği yapmak,
 •  Dijitalleşme sayesinde oluşacak büyüme ve verimlilik artışlarına odaklanarak dijitalleşme projelerinin kendi kendini finanse eden yatırımlar haline gelmesini sağlamak,
 • Dijitalleşmeden gelebilecek en fazla faydayı elde etmek için, tasarım odaklı düşünmek ve eldeki veriyi kullanarak içgörüler elde etmek,
 • Dijital dönüşüm süreçlerinde sosyal medya, bulut, mobil teknolojiler ve analitik gibi dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanarak büyüme ve verimlilik sağlamak ve güvenlik çözümleri ile de bu alanda oluşabilecek riskleri minimize etmek.

Dijitalleşme Endeksi metodolojisi hakkında
Dijitalleşme Endeksi çalışmasında şirketler, hem müşterilerinden hem de kendi sektörlerinden kaynaklanan ihtiyaçları doğru tespit ederek katma değer yaratabilmelerini sağlayacak 3 ana başarı kriteri üzerinden değerlendiriliyor:

  • Dijital Strateji: Dijitalleşmenin kurumsal stratejide rekabet avantajı sağlayacak şekilde yer alması ve şirketin ana hedeflerine entegre edilmesi
  • Dijital Hizmetler: Müşteriler ile olan etkileşimde dijital ürün ve hizmetlerin kullanılması
  • Dijital Operasyonel Yetkinlikler: Organizasyon içerisindeki iletişimin, iç süreçlerin ve operasyonların dijitalleşmesi.

Türkiye Dijitalleşme Endeksi Araştırması’na 2013 yılında aşağıdaki kriterlerden birini sağlayan şirketler dahil oldu:

  • 500 Milyon TL ve üstü ciro büyüklüğü oluşturan şirketler,
  • Konsolide aktif büyüklüğü toplam değeri en az 30 Milyar TL olan bireysel bankacılık hizmeti sunan kamu ve özel bankaları,
  • Toplam prim üretimi en az 500 Milyon TL olan hayat dışı sigorta şirketleri,
  • Toplam prim üretimi en az 100 Milyon TL olan hayat sigorta şirketleri ve
  • Pay piyasası işlem hacimleri en az 70 Milyar TL olan yatırım kuruluşları