FL 2018 Konferansı Gerçekleştirildi

Future Learning Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi

VII. Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı 2018: Eğitimde Dijital Dönüşüm (Future Learning 2018), 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliği ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansı düzenleyen bu beş ana kurum dışında; İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İÜ-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü de konferansın düzenlenmesi sürecine katkı sağlamıştır. Konferans; 5 eğitim ve atölye çalışması4 davetli konuşmacı, 7 bildiri oturumunda toplam 29 bildiri sunumu, 4 panel, 2 çalıştay, 1 yuvarlak masa toplantısı ile Dijital Eğitim Asistanı Yarışması Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapmıştır. İÜ Kongre ve Kültür Merkezi ana salonuna İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından canlı yayın alt yapısı kurularak, üç gün boyunca ana salonda gerçekleştirilen sunumların internet üzerinden canlı izlenebilmesi sağlanmıştır. Konferans süresince yaklaşık 400 katılımcı konferansa gelerek, eğitimde dijital dönüşümü tartışmıştır.

11-12 Eylül 2018 tarihlerinde birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MEB’e bağlı çalışan öğretmenlerin bu eğitim ve atölye çalışmalarına ücretsiz katılımı sağlanmıştır. Bu kapsamda;

  • 11 Eylül 2018 tarihinde İktisat Fakültesi EK-1 Binası’nda Dr. Öğr. Üyesi Müge Adnan tarafından Dijital Çağda Öğretim: Çevrimiçi Teknolojilerin Öğrenme Ortamlarında Etkin Kullanımı Eğitimi,
  • 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İÜ-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğrenme Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi İrfan ŞİMŞEK, Öğr. Gör. Hüseyin YILDIZ ve Öğr. Gör. Alaattin SAYIN tarafından STEM Atölyesi,
  • 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İktisat Fakültesi EK-1 Binası’nda Doç. Dr. Nilgün TOSUN tarafından Toplum 5.0 Olma Sürecinde Sosyal Ağ Güvenliği Eğitimi,
  • 12 Eylül 2018 tarihinde İÜ BUYAMER Bilgisayar Laboratuvarında Dr. Öğr. Üyesi İrfan ŞİMŞEK tarafından Sanal Gerçeklik Atölyesi,
  • 12 Eylül 2018 tarihinde İÜ-Cerrahpaşa HAYEF Robotik ve Zekâ Oyunları Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Burak ŞİŞMAN tarafından Eğitsel Robotik Uygulamaları Eğitimi

gerçekleştirilmiştir.

13 Eylül 2018 tarihinde konferans açılış töreni; İÜ Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın KOLAT ve TBV Genel Sekreteri Çağdaş ERGİN, İÜ İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve TOVAK Kurultay Üyesi ve Akademik Başkanı Prof. Dr. M. Erdal BALABAN, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Cahit CENGİZHAN ve konferans altın sponsoru Enocta Genel Müdürü Ahmet HANÇER’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Konuşmalarda; 2004 yılından günümüze Future Learning Konferans serüveninin yanı sıra, kurumların bilişim-teknoloji ve eğitim ayaklarında sunduğu katkılara yer verilmiştir. Açılış töreni İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK’ın konuşmasıyla son bulmuştur.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın Amerika Birleşik Devletleri Ball State University’den davetli konuşmacısı Prof. Dr. Sushil K. SHARMA; sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle öğrenmenin nasıl değiştiğini hem teknolojik hem de pedagojik boyutlarıyla ele aldığı sunumunu internet bağlantısıyla gerçekleştirmiştir. Ardından konferansın diğer bir davetli konuşmacısı ezayir University of Constantine’den Dr. Souad SASSI BOUDEMAGH, bilgi uzayı ve bilişsel öğrenme üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. Sonrasında; Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan Furkan CİVELEK, Enocta Genel Müdürü Ahmet HANÇER, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat KARDAŞ, Khan Academy TR Direktörü Alp KÖKSAL ile Akbank Akademi Eğitim Yöneticisi Gülçin KIRAY’ın katılımı ve Dr.Aydın KOLAT’ın moderatörlüğündeki panelde “Eğitimde Dijital Dönüşüm” iki farklı açıdan ele alınmıştır. Bunlardan ilki; dijital değişimin eğitimde nasıl kullanılacağı, ikincisi de insanların yaşanan teknolojik değişime nasıl ayak uyduracağı konularıdır. Öğleden sonra konferansın Bulgaristan’dan davetli konuşmacısı Gospodin Balıkçiyev eğitimde inovasyon ana konusu ile Bulgaristan Kiril Hristov İlköğretim Okulu’dan dijital teknoloji uygulaması örneklerini içeren konuşmasıyla başlamıştır. Ardından, Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN moderatörlüğünde dünyadan eğitim ve dijital dönüşüm örneklerinin aktarıldığı panel gerçekleştirilmiştir. Bu panele; Gjorgji NOVESKİ, Milena SLIVOSKA (Makedonya), Doç. Dr. S. Bahadır KERT (Türkiye), Prof. Yacine LAFIFI (Cezayir), Gospodin BALAKCHIEV (Bulgaristan) ve Temenujka HRISTOVA (Bulgaristan) konuşmalarıyla katkı vermiştir. Panelin ardından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Nilgün TOSUN, 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarının özetini konferans katılımcılarıyla paylaşmıştır. Çalıştaylar, bildiri oturumları ve yuvarlak masa toplantısı paralel olarak diğer salonlarda sürdürülmüştür.

Konferansın ikinci günü, konferans davetli konuşmacılarından İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Leyla TÜRKER ŞENER’in tıp eğitiminde üç boyutlu baskı üzerine konuşmasıyla başlamıştır. Bildiri oturumları son gün de sürmüş olup iki önemli panel gerçekleştirilmiştir. İlk panel; panel moderatörü Öğr. Gör. Cahit CENGİZHAN’ın geleceğin okullarına ilişkin kısa video gösterimi ve konuşmasıyla başlamıştır. Ardından panel, Kliksoft Genel Müdürü Serdar ÖZKAŞ, Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli ve 3D3 Teknoloji Kurucularından Berk GİRAY’ın söz almasıyla sürmüştür. Panelde; yapay zeka, sanal gerçeklik, mobil uygulamalar, robotlar, oyun ve sosyal medya gibi eğitimi dönüştüren teknolojiler tartışılmıştır. İkinci panelde ise eğitim konusu; İÜ-Cerrahpaşa HAYEF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS moderatörlüğünde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Ayşe KULA, MEB Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan ARIKAN, İstek Okulları Öğrencisi Mert ÖZKAŞ ve Kliksoft Genel Müdürü Serdar ÖZKAŞ’ın katılımıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve iş insanı gözüyle ele alınmıştır.

Konferansın son oturumunda İÜ Enformatik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Elif KARTAL moderatörlüğünde TOVAK öncülüğünde sürdürülen Dijital Eğitim Asistanı Yarışması’nın Ödül Töreni gerçekleştirilmiştir. Ödül töreni açılış konuşmasını Prof. Dr. M. Erdal BALABAN gerçekleştirmiştir. İlki Future Learning 2016 kapsamında düzenlenen yarışmada bu yıl başvuru sahipleri; entegrasyon planı, bilgisayar oyunu / öğretimsel bilgisayar oyunu, ve mobil öğrenme olmak üzere üç farklı kategoride ödül almaya hak kazanmıştır. Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerine layık görülen başvuru sahiplerine, ödül ve teşekkür belgeleri takdim edilmiş olup, başvuru sahipleri projelerini salonda bulunan konferans katılımcılarına özetlemiştir. Konferans kapanış töreni ile sonlanmıştır.

Ana Salondaki Etkinliklerin Canlı Yayın Bağlantıları

İlk gün:

https://www.youtube.com/watch?v=PqiQpBC02Yw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bEncCPZedpw

İkinci gün:

https://www.youtube.com/watch?v=wZXBVbP3Ej4

https://www.youtube.com/watch?v=wrYSIBXpVVo

*Bu içerik ilk olarak 18.09.2018 tarihinde http://fl.istanbul.edu.tr/?p=8031 linkinde yayınlanmıştır.