EN
EN
GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN OKULU-VODAFONE TR
GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN OKULU-VODAFONE TR
Ana Sayfa

TBV, Anadolu’ da yaşayan, maddi bağımlılıkları olan, ekonomik özgürlükleri olmayan ev kadınları ve genç kızlar ile ekonomik piramidin en altında yer alan kadınların  mobil teknolojilere erişimlerinin önündeki engelleri kaldırarak kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı tarafından önerilen bir projeye ortak olmuştur. Bu projede Türkiye’deki kadınlara iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu olması ve böylece Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması, sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli zeminin hazırlanması hedeflenmiş ve geçen yıl içerisinde bu hedeflere ulaşılmıştır.

Projede;

  1. Türkiye’deki ihtiyacın tespit edilmesi,
  2. Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların bilinçlendirilmesi,
  3. Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak etkin ve verimli yeni iş yapış biçimlerinin oluşturulması ve
  4. Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada iş yapabilecek yetkinliğin desteklenmesi/teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Bir önceki proje paydaşları olarak Türkiye Vodafone Vakfı ve TBV arasındaki mutabakatın yanında projeyi tüm Türkiye ye yaymak ve bu konuda mümkün olduğunca fazla katılımcıya ulaşmak gayesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçilmiş,proje ve hedefleri aktarılmış ve destek istenmiştir.Uzun süren görüşmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığının da proje ortağı olarak desteği alınmıştır.2014 yılı sonlarında Türkiye Vodafone Vakfı,TBV ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 3 lü protokol ile;
10.000 kadına IT ve girişimcilik eğitimi verilmesi,
2015 yılı ilk yarısında 100 öğretmene eğitim verilmesi ve  bu öğretmenler vasıtasıyla 7 ilde 100 er kişinin eğitilmesi,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu bu eğitimlerin 7 bölgede seçilecek iller de ve Halkevleri vasıtasıyla verilmesi karara bağlanmıştır.Proje dahilinde eğiticilerin eğitimi görevi TBV tarafından üstlenilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

Temel olarak;

Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacı, el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak,
meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır. Meslek sahibi olmayan kadınların, eğitim sürecinde elde ettikleri bilgi ve beceriyle ürün, üretim ve girişimcilik yeteneklerinin hayatlarında ölçülebilir bir fark yaratmasının amaçlandığı proje, aynı zamanda Türkiye’nin 10 ilindeki 10.000 kadının kendi kişisel başarı hikâyelerini de oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama, mali mevzuat, iletişim becerileri ve girişimcilik konularında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Giresun’da halk eğitimi merkezlerinde, meslekî eğitim merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde öğrenim gören öğrenci/kursiyer 10.182 kadına ulaşım sağlanmış ve eğitim verilmiştir.

Proje kapsamında eğitim alacak kadın kursiyerlerin, ürünlerinin hizmete sokulacağı dijital mağaza (www.oncekadin.gov.tr) oluşturulmuştur.

 “Girişimcilikte Önce Kadın Projesinin” duyurusu 03.04.2015 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Muhterem KURT, Vodafone Türkiye CEO’su Sayın Gökhan ÖĞÜT ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Sayın Faruk ECZACIBAŞI’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı ile yapıldı.Danışman öğretmenler aracılığıyla alınan eğitimler sonrası, oncekadin.gov.tr web sitesinde kurulan dijital mağazaya, toplam 12.699 adet ürün ilanı girildi. Ürünlerin satışından ise toplam 100 bin TL’nin üzerinde ciro elde edildi.
Proje çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek ticari performansı sergileyen kadınları ödüllendirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç'ün katılımlarıyla 27 Ocak 2016 tarihinde Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ödül töreni düzenlendi. Yarışmada, Eskişehir'den Sebahat Oral birinci, Samsun'dan Asuman Kanca ikinci, İstanbul'dan Nazik Kocaoğlu üçüncü olurken, Samsun'dan Neslihan Kayhan ve İstanbul'dan Rabia Özdemir Tokat ise Jüri Özel ödülünü aldı
Türkiye Bilişim Vakfı adına toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç "Vakfımızın öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak. Bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Küreselleşme sürecinde, uluslararası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye'nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan Vakfımız, bilişimin ekonomideki payının artması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraş veriyor. Vakfımızla ortak amaçlara hizmet eden Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde eğitim içeriklerinin hazırlanmasına destek sağladık. Dilimizdeki güzel bir deyimle ifade etmek gerekirse, çorbada tuzumuzun bulunmasından büyük mutluluk ve gurur duyduk. Vakfımız benzeri çalışmalara her zaman kucak açacaktır. Sözlerime son verirken, proje ortaklarımız Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Vodafone Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu projenin başarıya ulaşmasında kilit rol oynayan tüm danışman öğretmenlerimize ve sunulan olanağı değerlendirme cesareti ve azmi gösteren kadın kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum."  Diyerek proje ile ilgili TBV görüşlerini de dile getirmiş oldu.

İLETİŞİM
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Karaköy / İstanbul
TELEFON
+90 (212) 244 11 69
E-POSTA
© Copyright 2016 Türkiye Bilişim Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır
Türkiye Bilişim Vakfı’nın bilgi teknolojileri altyapısı, Eczacıbaşı Bilişim tarafından desteklenmektedir