Girişimcilikte Önce Kadın

Türkiye Bilişim Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında “Girişimcilikte Önce Kadın” Projesinin lansmanı 3 Nisan Cuma günü yapıldı.
Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacı, el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır. Meslek sahibi olmayan kadınların, eğitim sürecinde elde ettikleri bilgi ve beceriyle ürün, üretim ve girişimcilik yeteneklerinin hayatlarında ölçülebilir bir fark yaratmasının amaçlandığı proje, aynı zamanda Türkiye’nin 10 ilindeki 10.000 kadının kendi kişisel başarı hikâyelerini de oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama, mali mevzuat, iletişim becerileri ve girişimcilik konularında, pilot il ve kurumlarda 10.000 kursiyer kadına eğitim verilmesi hedeflenmektedir.