Projeler Arşivi

TBV PROJELERİ (1995-2012)

 1. e-TÜRKİYE
  1. e-Türkiye Eylem Planı: Bir çalışma grubu liderliği, diğer çalışma gruplarına fikri destek, Danışma Kurulu Üyeliği
  2. e-Türkiye  Broşürü: Tempo Dergisi ekinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla e-Avrupa ve e-Türkiye hakkında bilgi veren bir broşür yazılmış ve dağıtılmıştır.
  3. e-Devlet: UBBS Raporu, çeşitli toplantılar
  4. e-TR Ödülleri ve Kongresi: TÜSİAD ile birlikte ilki Ekim 2003 de olmak üzere e-devlet projeleri ödüllendirilmiş ve öncesinde bir kongre düzenlenmiştir. Bu proje devam etmektedir. 2009 yılında da 7.e-Tr Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 8. 9. Ve 10.e-Tr Ödülleri TBMM’de gerçekleştirilmiştir.
  5. e-Yaşam Eki: Genel çizgisi ile Bilgi Toplumu (e-Türkiye) oluşması yönünde yayın yapan Hürriyet Gazetesi “e-Yaşam” ekine hem tutunup gelişmesi, hem de içeriğinin zenginleşmesi yönünde destek verilmekte ve TBV’nin görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır.
  6. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu : İzlenmekte ve gerektiğinde görüş bildirilmektedir.
   1. Örgütlenme aşamasında Başbakanlık düzeyinde görüş bildirildi.
   2. Başbakana sunu yapıldı
   3. İcra Kurulu üyeliği kanalıyla projeye yönetimine doğrudan destek verilmekte.
   4. Strateji Belgesi hazırlandı.
 1. 5, 6 ve 7. ÇERÇEVE PROGRAMI (Avrupa Birliği)
  1. Stratejik Ortaklık: CPS firması ile gerektiğinde KOBİ’lere destek verilmesi amacıyla bir stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.
  2. Bilgilendirme: Türkiye’nin 6ÇP’na katılması için yoğun kulis yapıldı.
   1. Basın ve bazı köşe yazarları aracılığı ile kamuoyu yaratıldı.
   2. 7 İlde KOBİ ve Üniversiteleri bilgilendirmek amacıyla toplantılar yapıldı.
   3. Bilişim Zirvesi’03 sırasında katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
  3. Proje Ortaklığı: İki projeye ortak olundu.
   1. A.Ü. Projesi
   2. Citizenship Projesi
  4. ISIS Projesi: Proje kapsamında Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında 5.ÇP projeleri için web üzerinde ortak bulma platformu yaratıldı.
  5. EASIER Projesi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe faaliyet gösteren “Bölgesel KOBİ”lerin Avrupa Birliği “Araştırma Alanı”na dahil edilmesi projesidir. 30 ay sürmüştür. 14 ülkeden 17 kuruluşun katıldığı 6.ÇP kapsamında bir projedir.
  6. ISTKA Projesi: İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu oluşturuldu. “İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu Projesi” ile, İstanbul’daki sivil toplum, üniversite ve kamu işbirliği ile BIT sektöründe rekabeti artıracak Ar-Ge ve yenilikçilik politikaları oluşturma süreçlerine katılımcılığın sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatının benimsenmesinin desteklenmesi ve bu yolla İstanbul’daki sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
  7. 7. ÇP kapsamında CROSSICT Projesi için başvuru yapıldı.
 1. HUKUKSAL ALTYAPI
  1. Yasalar Hakkında Görüş: Çeşitli yasalar hakkında TBV olarak görüşlerimiz hem kamuoyuna hem de ilgili kurumlara iletilmiştir.
   1. Ulusal Bilgi Güvenliği Yasası Taslağı
   2. RTÜK Yasası
   3. Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası
   4. e-İmza Yasası
   5. Telekomünikasyon Yasası
  2. Ulusal Programa Destek: 57. Hükümet zamanında AB’ye uyum çerçevesinde çıkarılan Ulusal Programa son anda e-Türkiye ile ilgili paragrafın eklenmesi sağlanmıştır.
  3. İvHP Çalışmalarına Destek: İnternet ile ilgili hukuksal düzenlemelerin uluslararası standartlarda çıkması için çalışan bu sivil girişimin çalışmalarına destek verilmiştir. 
 1. DIŞ İLİŞKİLER
  1. Avrupa Birliği: Kuruluşundan itibaren TBV AB ile ilişkilerini geliştirmiştir. AB’nin Bilgi Toplumu vizyonunun Türkiye’de yayılması için çeşitli ortak toplantılar yapılmıştır. Avrupa-Akdeniz Sanayi Bakanları toplantısına F.Eczacıbaşı konuşmacı olarak katılmıştır.
  2. OECD: Elektronik Ticaret Bakanlar Kurulu Toplantısına ( Ekim 1998 Kanada) katılım.
  3. Yunanistan: Yunanistan ile ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde bilişim alanında ilişkileri geliştirmek ve iki ülke bilişim sektörlerinin yakınlaşmasını sağlamak amacıyla “Türk-Yunan Bilgi Toplumu Platformu” kurulmuştur. Her yıl bir ülkede toplantılar düzenlenmiştir ve düzenlenmektedir.
  4. İsveç: İsveç Ticaret Ataşeliği ile ortaklaşa İstanbul’da IT DAY adıyla bir günlük etkinlik düzenlenmiştir.
  5. Almanya: Türk-Alman Bilgi Toplumu Forumu, Almanya’daki bilişim örgütlerinin tepe örgütü olan BİTKOM ile mesleki alanda başlatılan işbirliği sürdürülmektedir.
  6. ISIS (Balkan Ülkeleri): AB’nin desteklediği bu Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Bilgi Toplumu Platformu Projesi kapsamında Yunanistan ile başlatılan ilişkiler sürdürülmekte, hem de diğer Balkan ülkeleri arasında işbirliği ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır.
  7. Güney Kore: Güney Kore’nin KITA örgütü ile Bilişim alanında iki ülke arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla bir strateji işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
  8. Dünya Bankası: Bankanın Bilgi Ekonomisi çalışmasının Türkiye’de uygulanması konusunda temaslar yapılmakta ve ortak toplantılar yapılmaktadır.
  9. Portekiz: DEİK Toplantısı
 1. DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER
  1. Dijital Türkiye Platformu: TBV,TÜBİSAD, TBD, ECİD ve TESİD’in bir araya gelerek “Digital Europe” oluşumuna paralel olarak kurduğu platform
  2. Bilişim STK’ları: Ortak Platform, Çeşitli Basın Duyuruları, Kamu üst düzey yöneticilerine ziyaret. Ortak Bilişim Şurası, Bilişim Zirvesi etkinlikleri. TÜBİSAD ile ayrıca TR-Software Portalı projesinde işbirliği.
  3. TÜSİAD: E-TR Ödülleri ve Kongresi, Teknoloji ve Kalite Komisyonu BT Alt Kuruluna katılım ve destek.
  4. DPT: 2000 Yılı Uyumu Teknik Komite Üyeliği, e-DT Danışma Kurulu Üyeliği, TİK 2004 Bilgi Ekonomisi :alışma Grubu Liderliği
  5. Tarih Vakfı: STK Rehberi Projesi ve Tarih Vakfı bilişim altyapısının iyileştirilmesi
  6. İMMİB: TR-SOFTWARE Portalı.
  7. TÜBİTAK, TTGV: 6ÇP ve çeşitli projelerde işbirliği.
  8. DEİK: Çeşitli iş konseyi toplantılarına katılım ve destek.
  9. DİE: Sayım Çalışma Grubuna destek.
  10. GOSB: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yazılım Parkı için destek.
  11. Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği: Kültürel ve doğal mirasın korunmasında Bilişim Uzmanlığı desteği, danışmanlık.
  12. TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu: Toplantılara fikri destek.
  13. İhracat Genel Müdürlüğü: İhracat Stratejik Planlama Çalışma Grubunda Bilişim temsilcisi olarak katılım ve çalışmalara destek.
  14. Türk Cumhuriyetleri Bilişim İşbirliği Platformu: Çalışma grubu üyeliği ve projelere destek.
  15. GAP İdaresi: GAP Bölgesi planlamasına Bilişim Stratejileri raporu hazırlayarak katılım ve destek.
  16. Özürlüler Vakfı: Özürlülere yönelik Kongre ve Sergiye destek, Haziran 2003
  17. Teknolojide Kadın Hareketi: Vodafone Vakfı ve KAGİDER ile birlikte gerçekleştirilmektedir.
 1. BİLİŞİM ZİRVESİ
  1. Bilişim Zirvesi’01: Çeşitli Eğitim seminerleri ve panel ve çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir.
  2. Bilişim Zirvesi’02: Çeşitli Eğitim seminerleri ve panel ve çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir.
  3. Bilişim Zirvesi’03: Çeşitli panel, çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir. BM Öğrenci Projeleri Sergisi açılmıştır.
  4. Bilişim Zirvesi’04: 6.Çerçeve Programı ağırlıklı konularda toplantılar düzenlenmiştir.
  5. Bilişim Zirvesi’05: “Yarının İşletmeleri” ana teması ile gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi ’05 ve Forum@Bilişim, yine TBV’nin destekleriyle, Türkiye’nin iş dünyasını yarına taşıyacak bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform olmuştur.
  6. Bilişim Zirvesi’06: Ülkelerin kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücü elde etmelerinde bilişimin kritik rolü gibi konuların yer aldığı “Rekabetin Gücü” ana başlıklı bu etkinlikte TBV “destekleyen” kuruluşlar arasında yer almıştır.
  7. Bilişim Zirvesi’07: ’İşini Büyüt, Dünyayı Küçült” ana teması ile gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi ‘07’de TBV “Destekleyen Kuruluşlar” arasında yer almıştır.
  1. Bilişim Zirvesi’08: “İşini Yeniden Keşfet” ana temasının işlendiği Bilişim Zirvesi ‘08’de yine “Destekleyen Kuruluşlar” arasında yer alan TBV, bu yılki Zirve’de ayrıca,  üniversite gençlerine hitap eden bir etkinliğin, “Genç Zirve”nin sorumluluğunu da yüklenmiştir.
  2. Bilişim Zirvesi’09: “Yeni Dünya Yeni Yaşam” ana teması ile düzenlenen Bilişim Zirvesi 09’da TBV “e-Devlet Konferansı”nın düzenlenmesinde katkıda bulunmuştur. E-Devlet Konferansı’nda; Katılımcılık, ölçeklenebilirlik, ortak standartların kullanımı, açık standartlar ve uluslararası standartların kullanılması, kişisel verilerin korunması, güvenlik, eşit erişim hakkı, AB’ye uyum, mobil devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi unsurların e-dönüşümü sağlamaya yönelik ne gibi pratik ve uygulanabilir sonuçları olduğu aktarılmış ve tartışılmıştır.
  3. BZ’10 ,BZ’11 e BZ’12 etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
 1. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI KURULU
  1. BMBB Toplantıları: BM eğitiminin ve bölümlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu ve bir üniversitenin ev sahipliğinde yılda iki kez yapılan toplantılardır. Bugüne kadar 21 toplantı yapılmıştır.
  2. Ders Kitapları: Türkçe ders kitabı yazımını özendiren bir program ve yayınlanan Türkçe Bilgisayar Mühendisliği ders kitapları.
  3. Öğretim Üyesi Açığı Raporu: Kamuoyu ile paylaşılan ve YÖK’e iletilen rapor.
  4. Panel Kitapları: BMBB toplantılarında yapılan panellerdeki konuşmaları içeren çeşitli kitaplar.
  5. Türkçe Dergi: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanındaki Türkçe akademik makalelerin yer alacağı hakemli bir dergi. Hazırlıkları tamamlandı, yakında yayınlanacak.
  6. BM Portalı: Tüm Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerini kapsayan bir portal tasarımı sürüyor. Yakında yayınlanacak. Amacı bölümler ve sanayi üniversite arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir ortam yaratmak.
 1. STANDARTLAR KURULU
  1. Yazılım Standartları: Web üzerinden yazılım geliştiricileri, yazılım geliştirme standartları konusunda bilgilendirmek. İlgilenenlere yol göstermek.
  2. İnternet’te Sorunsuz Türkçe: Web üzerinden kullanıcıları Latin5 standardına uygun olarak Türkçe Karakterlerin doğru kullanımı konusunda yazılımlarını nasıl uyarlayacakları konusunda yol göstermek.
  3. Sayısal Bilgilerin Gösterimi: Tarih, para, saat, miktar gibi benzeri sayısal bilgilerin gösterimi konusunda bir standart önerisi geliştirilmiş ve TSE’ye zorunlu standart olarak çıkarılması için sunulmuştur.
  4. Bilişimde Güvenlik: Bu konudaki standartların tanıtımı ve kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir çalışma grubu kurulmuştur.
  5. XML Çalışma Grubu: e-Belge altyapısının oluşması açısından o yıllarda yeni çıkan XML teknolojisinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
 1. BİLİŞİM MESLEĞİ AHLAK İLKELERİ KURULU
  1. Bilişim Mesleği Ahlak İlkeleri: Yurt dışındaki örnekleri de dikkate alınarak Türkiye’ye özgü bir dizi mesleki ahlak ilkesi belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
  2. Web Üzerinden Çağrı: Söz konusu ilkelere uyacağını beyan edenlerin adını listeleme uygulaması.
  3. İnternet İletişiminin Kuralları: İnternet üzerinden iletişim yapılırken uyulması gereken kuralları gösterir bir belge hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
 1. EĞİTİM
  1. YÖM Raporu: Bir çalışma grubu kurularak, bilgi teknolojilerinden nasıl etkin olarak yararlanılabileceği ve yeni eğitim kavramlarını ve yaklaşımlarını içeren “Eğitimde Bilişim Teknolojileri ve Yeni Öğrenme” adlı bir rapor yayınlanmıştır. Rapordaki kavramlar, örnekleriyle o yıl Cebit Bilişim Fuarı ziyaretçilerine tanıtılmıştır.
  2. MEB ile Toplantı: Önceleri Müsteşarlık düzeyinde yapılan yemekli bir toplantının ardından konuyu daha teknik olarak tanıtabilmek içim MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ve elemanları ile Eskişehir Anadolu Üniversitesinde iki günlük bir toplantı yapılmıştır.
  3. Sanal Okul: Öğrenciler için web üzerinde konu bazında öğrenim nesneleri yaratılması projesi. Ekonomik krizin başladığı yılda proje için 2 milyon dolarlık kaynak bulunamadığından proje gerçekleştirilememiştir.
  4. Devşirme Projesi: Bilişim Sektöründeki ara eleman açığını gidermek amacıyla, TBV eşgüdümünde mevcut eğitim kurumlarının altyapısını kullanarak yürütülecek eğitim programı, ekonomik kriz nedeniyle bir çok bilişimcinin işten çıkarılmaya başlanması üzerinde dondurulmuştur.
  5. Bilişim Karavanı Projesi: TBD ve TÜBİSAD ile ortaklaşa deprem sonrası içi bilgisayarlar ve TV  ile donatılmış 3 adet karavan, Değirmendere ve Düzce’de konumlandırılmıştır.
  6. Okullara Gezici Bilgisayar Parkı (Otobüs): İstanbul’daki fakir semtlerdeki çocukları bilgisayarla tanıştırmak amacıyla çeşitli okullar ziyaret edilmiş ve öğrencilere bilgisayar kullandırılmıştır.
  7. Sakarya Üniversitesine Destek: Deprem sonrası Microsoft ile tüm Microsoft ürünlerini kapsayan 2 yıllık ücretsiz “Kampüs Anlaşması” imzalanmasına aracılık yapılmıştır.
 1. e-İŞ / e-TİCARET
  1. Yeni Ekonomide İlk Beş: İnternet’in iş yaşamına yeni girdiği yıllarda öncelikle üzerinde durulması gereken konular olarak e-Devlet, e-İş, Eğitim, İletişim Altyapısı ve Girişimciliğin ele alındığı bir belge hazırlanmıştır.
  2. e-İmza Yasası: Söz konusu yasanın uluslar arası standartlara uygun çıkması konusunda görüş bildirilmiştir.
  3. e-Güven Altyapısı: e-İş ve e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması ve güzen içinde yapılması için e-Güven A.Ş. adlı bir sertifika kurumu kurulmuştur.
  4. e-Belge: Yine söz konusu uygulamaların yaygınlaşması ve elektronik ortamda bilgi ve belge alışverişinin kolaylaştırılması için e-belge projeleri başlatılmıştır. İlk proje TBB ile ortaklaşa gerçekleştirilen bankaların kurumsal müşterileriyle aralarındaki bilgi alışverişinde  kollandıkları belgelerin XML şemalarının hazırlanmasıdır. İkinci proje ise dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin tümüyle elektronik ortama aktarılmasıdır. Bu proje için Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile işbirliği yapılmaktadır.
  5. Elektronik Ticaret Uygulama Gösterileri: AB’nin desteği ve IBM’in sponsorluğunda 11 ilde Ticaret ve Sanayi Odalarında 14 elektronik ticaret gösterisi yapılmış ve elektronik ticaret tanıtılmaya çalışılmıştır.
  6. Elektronik Ticaret Semineri: TÜSİAD ve IBM işbirliği ile 5 Aralık 1997’de Çırağan Sarayında AB’den konuşmacıların da katıldığı seminer.
 1. YAZILIM
  1. TÜBİSAD Raporuna Destek: Bilişim Şurası için TÜBİSAD tarafından hazırlatılan raporun yazılımla ilgili bölümü kaleme alınmıştır.
  2. İhracat Genel Müdürlüğüne Destek: İhracatın sürekli bir biçimde artırılmasına yönelik kurulan stratejik çalışma grubuna bilişim ve özellikle yazılım ihracı ile ilgili destek.
  3. TR-Software Portalı: Türk yazılım evlerinin ürünlerini, deneyimlerini ve yazılım geliştirme potansiyellerini yurt dışına tanıtmak amacıyla bir portal hazırlatılmış ve tanıtımı yapılmıştır. Portalın yönetimi TÜBİSAD’a devredilmiştir..
 1. BİLİŞİM STRATEJİLERİ
  1. TBV Bilişim Stratejileri Belgesi: TBV’nin gerçekleştirdiği ilk projedir. Geniş bir çalışma grubunun katkılarıyla o günkü koşullarda Türkiye için yol haritası olabilecek bir belge hazırlanmıştır. Ankara’da yapılan bir panelde tartışılmıştır.
  2. Türkiye 2002 Öngörüsü: 1988 yılında 2002 yılında bilişim alanında Türkiye’nin hangi noktaya geleceği konusunda geniş bir katılımcı grubun öngörülerinden derlenen bir belge hazırlanmış ve Bilişim Kurultayında katılımcılarla paylaşılmış web’de kamuoyuna duyurulmuştur.
  3. Ekonomik Denge Modeli: Genelde Ar-Ge, özelde Bilişim konularının ekonomik açıdan ele alındığı bilimsel bir çalışma yaptırılmıştır. Türkiye’nin araştırma geliştirme çalışmalarına yeteri kadar kaynak aktardığı takdirde, kalkınmasında büyük bir sıçrama yapacağı sonucunun çıktığı rapor, DPT ve TÜBİTAK uzmanları ile paylaşılmıştır.
  4. TBV Arama Konferansı: TBV’nin gelişen koşullar doğrultusunda vizyon ve misyonunu ve stratejilerinin sorgulandığı TBV dışından kişilerin de geniş katılımı ile bir arama konferansı düzenlenmiştir.
  5. Diğer Strateji Çalışmalarına Destek: TÜBİTAK tarafından yapılan TUENA ve VİZYON 2023 strateji çalışmalarına üst düzeyde destek verilmiştir.
 1. BASIN
  1. Bilişim Medya Ödülleri: 1996 -2000 yılları arasında basının bilişim konusuna ilgisini çekmek amacıyla verilen ödüller.
  2. Basın Bilişim Okulları: Bilişim konusunda çalışan basın mensuplarının temel bilişim kavramları ve güncel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 1999 ve 2003 yıllarında iki kez toplam 40 saatlik seminerler dizisi.
  3. Yuvarlak Masa Toplantıları: İlk Basın Bilişim Okulundan sonra bir yıl boyunca, her ay sektörden tanınmış bir kişi ile yapılan basınla sohbet toplantısı.
 1. YAYINLAR
  1. Hukuk Kitapları :
   1. Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması (1997, Dr. Mustafa Topaloğlu, Avukat)
   2. Standart Bilgisayar Devir Sözleşmeleri (1999, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım, Erzincan Hukuk Fakültesi)
  2. Türkçe Ders Kitapları:
   1. Bilgisayar Sistemleri (Mayıs 2000, Prof. Dr. Fatoş Tünay Yarman-Vural, Dr. Yusuf Murat Erten, ODTÜ)
   2. Veri Tabanı Sistemleri (Mayıs 2000, Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Hacettepe Üniversitesi)
  3. Panel Kitapları:
   1. Türkiye Bilişim Stratejileri Paneli, Ocak 1997, Ankara
   2. Sanayiinin Bilgisayar Eğitiminden Beklentileri, Kasım 1999
   3. Yeni Öğrenme Modeli ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Eylül 1998
   4. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Toplumu, Mayıs 1999
   5. Bilgi Toplumunda Öğrenme, Kasım 1999
  4. Ekonomik Denge Modeli, Şubat 1998, İMV-SAM, Prof. Dr…..
  5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Öğretim Üyesi AçığıMevcut Durum ve Çözüm Önerileri, 1999, Prof. Dr. Fatoş Tünay Yarman-Vural
  6. Ulusal Birey Bilgi Sistemi Raporu, Ocak 2000
  7. GAP Bilişim Stratejileri Raporu, Ocak 2001
  8. Beyaz Kitap, Eylül 2003, Dr. Yaman Akdeniz
  9. Uzaktan Eğitim Kılavuzu, Ağustos 2003
  10. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi: Birinci sürümü yayınlanmış, ikinci sürümü için çalışmalar başlatılmıştır.
  11. Güvenli İnternet Raporu hazırlanmıştır.
  12. 5651 Sayılı İnternet Yasasında yapılması gereken değişiklikler raporu yayınlamıştır.
  13. Fatih Projesi Raporu düzenlenmiş, MEB ve TÜBİTAK’a sunumlar yapılmıştır.
  14. Anayasa Çalışmaları’na katkı sağlamak üzere bir rapor hazırlanarak TBMM ve Anayasa Komisyonu Başkanları’na arz edilmiştir.
 1. DİĞER
  1. Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu:
   1. Bilişimde Türkçe Kullanımının Bilgi Toplumuna Katkısı,
   2. Bilişim Etkinliklerinde Çalışma Grubu düzenleme
   3. Web üzerinden Türkçe terimlerin kullanılmasının özendirilmesi ve gerekli kaynakların tanıtılması.
  2. BM Öğrencilerine Lisans Bursları: 1996-2003 yılları arasında belirli sayıdaki lisans  öğrencisine burs verilmiştir.
  3. Mesleki Eğitim Seminerleri: Bilişim Zirvesi Etkinliklerinde çeşitli mesleki seminerler düzenlenmiştir.
  4. Konferanslar ve Sunular: Davet üzerinde çeşitli konferanslar verilmiş, sunular yapılmıştır.
 1. MEDYADA TBV
  1. Hürriyet Gazetesinde Çipi bandı
  2. Açık Radyo’da TBV Günleri: 1 yıl boyunca 30 dakikalık 52 program
  3. Açık Radyo’da her Cuma “Bilgi Çağı” Programı
  4. Çeşitli istatistikler.