Talebe Dayalı Sistem Bazlı Dijital Dönüşüm Mesleklerinin Geliştirilmesi Projesi Satınalma Duyurusu – Açılış Konferansı Hizmeti

İlan Duyuru Tarihi: 17 Aralık 2020

PROJE: TREESP2.3.TUYEP/P-03/12

Türkiye Bilişim Vakfı,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

kapsamında bir proje başlatmış bulunmaktadır.

Hedeflerimiz,

  • Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi
  • Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi
  • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin oluşturulması
  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale getirilmesi olarak özetlenebilir.

Amaçlarımız,

  • Sürdürülebilir ve güvenilir Ulusal Kalite Standartı’nın geliştirilmesi,
  • Güvenceli ve akredite edilmiş Test ve Sertifikasyon Merkezi’ nin oluşturulması,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektöründe yetkinlikleri sertifikalandırılmış çalışan sayısının artırılması
  • Çalışan ile işveren arasında, farklı sektörlerdeki dijital dönüşümler için gerekli meslek bilincinin artırılmasıdır.

Projemiz kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz, Çevrimiçi Açılış Konferansı Hizmeti “(Bütçe Satırı: 5.7.1 ) Proje Açılış Konferansı Hizmeti” alımı yapılacaktır. Teklif vermeye aday olanların TBV ile irtibata geçerek gerekli satınalma evrak şablonlarını talep etmeleri beklenmektedir.

Teklif ve beklenen dokumanların İmza/ Kaşe edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Hazırlanan dokumanlar en geç 17 Ocak 2021 tarihine kadar kapakları kaşeli, kapalı zarf şeklinde Türkiye Bilişim Vakfı merkezine teslim edilmelidir.