Türkiye Bilişim Vakfı Genel Kurulu Gerçekleşti

Faruk Eczacıbaşı: “2021 yılı TBV’nin rotasını yönlendirmesi için bir karar yılı oldu”

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten vakfımızın genel kurulu 21 Mart’ta gerçekleşti. Kurulda, vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.

“2021 yılı TBV’nin rotasını yönlendirmesi için karar yılı oldu”

Neredeyse 30 yıl önce özellikle internetin hayatımıza girmesiyle birlikte Türkiye Bilişim Vakfı’nın oluştuğunu belirten vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, aradan geçen sürede gelişmelerin beklenenin çok ötesinde olduğunun altını çizerek şunları söyledi:“Teknolojiler yeni uygulamaların, yeni uygulamalar yeni kavramların hayatımıza girmesine neden oldu.30 sene içinde yepyeni bir kuşak çalışma hayatına atıldı ve yeni hikayelere kucak açtı. 2021 yılı TBV’nin de rotasını yönlendirmesi için bir karar yılı oldu. Vakfımız bundan böyle çalışmalarını uzayda soluk bir mavi noktadan oluşan gezegenimizin sağlıklı geleceğine yönlendirecek ve bu hikayeye ülkemizin de imzasının olmasına çalışacaktır. Veriye dayanarak, veri toplamanın ve veriye göre değerlendirmenin önemine dayanarak, bilimin ışığı altında projeler geliştirecektir. Avrupa Birliği standartlarında benzer çalışmalar yapan ağların bir parçası olmaya özen gösterecektir.”

“Amacımız kuşaklar arasındaki kopuklukların önüne geçmek”

Davranış biçimi olarak kuşaklar arasındaki farklılıkların gittikçe açıldığı ifade eden Faruk Eczacıbaşı,“Her yeni uygulama ve kavram genç kuşaklar tarafından çok daha benimseniyor. Amacımız gerek kuşaklar arası, gerekse yankı odaları arasındaki kopuklukların önüne geçmek ve sağlıklı bir gelecekle uyumlu olarak bütünsel bir yaklaşım için elinden geleni yapmak olmalıdır. Bugüne kadar gerek sponsorlarımızdan, gerekse ilişkili kurum ve kuruluşlardan her zaman destek aldık. Sahip olduğumuz saygınlığımız bu sürede taş üzerine taş koyularak geldi ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz. Bundan sonraki yolumuzda da yanlarımızda olmalarını içtenlikle diliyoruz” dedi.