Vizyon / Misyon

Vizyon

Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye.

Misyon

Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.