3. Bilişim Şurası Bilişim Hukuku ve Etik Çalışma Grubu 2. Çalıştayı, 28 Haziran 2024'te gerçekleştirildi. Sektör profesyonelleri, akademisyenler ve ilgili kurumların temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde karşılaşabileceği hukuki ve etik sorunlar masaya yatırıldı.

Çalıştayın Açılışı ve Oturumlar

Çalıştay, Bilişim Hukuku ve Etik Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi YK Başkanı Kenan Altınsaat'in açılış konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar, ilk oturumda sorun alanları özelinde alt çalışma gruplarına ayrılarak detaylı çalışmalar yürüttü. İkinci oturumda ise alt çalışma grupları, önemli bulgularını ve önerilerini tüm katılımcılarla paylaştı.

Çalıştay, katılımcıların aktif katılımıyla son derece verimli geçti. Tartışmalar ve elde edilen veriler, Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. Bu çalışma, Türkiye’nin bilgi ve teknoloji alanında dünya ile paralel ilerlemesini sağlama yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Çalıştayda Ele Alınan Sorun Alanları

Çalıştayda, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde karşılaşabileceği hukuki ve etik sorunlar altı ana başlık altında incelendi:

 1. Kişisel verilerin korunması, mahremiyetin sağlanması ve dijital manipülasyonun engellenmesi
 2. Güvenilir ve sorumlu yapay zekânın sağlanması: Hukuk ve Etik
 3. Dijital dünyada telif hakları ve fikri mülkiyet, yaratıcı kültür endüstrileri
 4. Düzenleme süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar
 5. Dijital varlıklar, dijital para ve akıllı sözleşmelerin kullanımı ve yaygınlaştırılması
 6. Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik

Çalıştayın Temel Soruları

Çalıştayda şu temel sorulara yanıt arandı:

 • 2030 Türkiyesi’nde teknik ve hukuki alanlarda nasıl gelişmeler olması beklenmektedir?
 • Türkiye’nin dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmaması için neler yapmalı, nasıl pozisyon almalıdır?
 • Bu konuda ne gibi yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır?

Katılımcıların Tartıştığı Konular

Katılımcılar, dünya genelinde ve Türkiye’de karşılaşılan temel sorunları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, şu konuları tartıştı:

 • İlgili sorun alanına ilişkin özel bir yasal düzenleme var mıdır? Bu düzenlemeler, gelecekteki gelişmeler dikkate alındığında yeterli olacak mıdır?
 • İlgili sorun alanında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarını çözmeye yönelik kurallar bulunmuyor ise, bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç var mıdır? Neden? Nasıl bir düzenleme hem gelişmeyi teşvik edecek hem de paydaşları koruyacak bir mekanizma sunabilir?

3. Bilişim Şurası Nedir?

“Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı Yapmak” vizyonuyla düzenlenen 3. Bilişim Şurası, kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları (STK) başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getirerek ulusal düzeyde farkındalığı artırmayı ve kapasiteyi geliştirmeyi amaçlıyor. 2002 ve 2004 yıllarında düzenlenen 1. ve 2. Bilişim Şûraları’nın ardından, hızla gelişen dijital teknolojilere yanıt vermek amacıyla bu kez “Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonuyla 3. Bilişim Şurası düzenleniyor.

2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Şûra, Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde ve çeşitli bilişim STK'larının desteğiyle organize ediliyor. Şûra hazırlıkları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından koordine ediliyor.