28 Mart'ta, Akbank ev sahipliğinde düzenlenen AIWARENESS etkinliği, "Daha İyi Bir Gelecek İçin Yapay Zekâ” vizyonu çerçevesinde, yapay zeka alanındaki son yenilikleri ve gelişmeleri masaya yatırdı. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ve AITR Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.

Yenilikçi Bankacılık: Beyazıt Karabulut'tan Derinlemesine Analiz

Akbank Analitik Lab Müdürü Beyazıt Karabulut, dijitalleşmenin bankacılık üzerindeki etkilerine ve sektördeki yenilikçi dönüşümlere dikkat çekti. Dijital müşteri ve işlemlerin artması, yeni nesillerin bankacılığa katılımı ve teknolojik yeniliklerin sektördeki yapıları nasıl dönüştürdüğüne değindi. Karabulut, Akbank'ın veri ve analitiği odağa alarak, yapay zekâ kullanımıyla değer yarattığını ve sektörde yenilikçi adımların öncüsü olduğunu belirtti.

Yapay Zekâ ve Hukuk Alanında Yeni Ufuklar: Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş'ten Kritik Değerlendirmeler

Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, yapay zekanın telif haklarıyla korunan eserleri kullanımı konusundaki hukuki zeminin inceliklerini tartıştı. Makina öğrenmesi ve büyük veri tabanlarının telif haklarıyla nasıl bir hukuki meydan okuma yarattığını ele aldı. AB ve ABD hukuk sistemlerini referans alarak, yapay zeka eğitimini ve telif haklarına saygıyı dengede tutacak yöntemler sundu.

Katılımcıların Katkısıyla Zenginleşen Sohbetler

Etkinlik boyunca, katılımcıların soruları ve görüşleriyle katkı sağladığı, bilgi alışverişinin yoğun yaşandığı değerli sohbetler gerçekleşti. Bu etkileşimler, yapay zeka konusundaki farkındalığı ve anlayışı derinleştirdi.

AIWARENESS etkinliği, yapay zekanın toplum ve sektörler üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde ele alarak, bu teknolojinin hukuki, etik ve pratik yönlerine dair bilinç düzeyimizi artırdı. "Daha İyi Bir Gelecek İçin Yapay Zeka" vizyonumuz doğrultusunda, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, bu alanın geleceğine yönelik yol haritasını birlikte çizdik.